Pierwsze spotkanie eksperckie

W piątek 25 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie eksperckie otwierające projekt „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację „Masz Szansę” oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

 

Spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Po przywitaniu i zapoznaniu się ekspertów dr Robert Porzak przedstawił główne założenia i obszar diagnozy zaplanowanej w ramach projektu. Następnie dr Wiesław Poleszak omówił kluczowe etapy i elementy pracy w projekcie oraz zakładane w nim rezultaty. Po wystąpieniach dotyczących realizacji projektu, dyskusję na temat uwarunkowań działań profilaktycznych realizowanych w Polsce rozpoczęła Dr Ewa Karmolińska-Jagodzik. W swoim referacie skoncentrowała się m.in. na rodzinnych uwarunkowaniach zachowań ryzykowanych dzieci i młodzieży, wspierającej roli szkoły i zróżnicowaniu współczesnej młodzieży ze względu na preferowane wartości i styl życia. Profesor Antoni Jeżowski przedstawił wyniki wstępnej analizy uwarunkowań prawno-finansowych działań profilaktycznych, dokonał porównania różnych regionów Polski ze względu na poziom finansowania działań na rzecz dzieci i młodzieży. 

Druga część spotkania miała postać zamkniętej dyskusji na temat głównych atutów i ograniczeń działań profilaktycznych realizowanych w polskich szkołach. Szerokiej analizy czynników warunkujących skuteczność psychoprofilaktyki dokonał prof. Krzysztof Ostaszewski. W dyskusji zainspirowanej prezentacją prof. Ostaszewskiego wzięli  także udział prof. Jacek Pyżalski, dr Jakub Kołodziejczyk oraz przedstawiciele Fundacji „Masz Szansę” dr Wiesław Poleszak, dr Robert Porzak i dr Grzegorz Kata. W końcowej części spotkania zajmowano się planem działań przewidzianych do realizacji w projekcie diagnozy stanu psychoprofilaktyki.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.