On-line o koncepcji narzędzi

Koncepcja diagnozy, liczba i treść narzędzi, przebieg badań, ocena profilaktyki szkolnej - to główne zagadnienia omawiane w trakcie drugiego spotkania ekspertów, które odbyło się 15 grudnia 2016 roku i miało charakter on-line.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Jacek Pyżalski, prof. Krzysztof Ostaszewski, dr Jakub Kołodziejczyk, prof. Antoni Jeżowski, dr Tomasz Kowalewicz, dr Robert Porzak, dr Wiesław Poleszak i dr Grzegorz Kata. Dyskutowano nad uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi i klimatem szkoły jako przedmiotem diagnozy. Szeroko omawiano zakres, cel i sposób oceny szkolnych programów profilaktyki. Analiza tego dokumentu za pomocą opracowanej przez zespół ankiety, jest pierwszym etapem realizowanych badań. Uwagę poświęcono sposobom dotarcia do danych dotyczących uwarunkowań ekonomicznych polskiej profilaktyki. Interesującym zagadnieniem była propozycja zbadania deklarowanych przez młodzież potrzeb i opinii dotyczących oferty zajęć profilaktycznych. Zastanawiano się czy badać deklaracje uczniów i w jakim zakresie. W końcowej części poświęcono czas na rozmowę o narzędziach dotyczących rozpowszechnienia problemów wśród uczniów z trzech etapów edukacyjnych.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.