John i Jenny Weisz w Warszawie, Lublinie i Firleju

John i Jenny Weisz odwiedzili Ukraiński Dom w Warszawie i spotkali się z terapeutami i psychologami WSEI, Caritas i Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie i Firleju

 

Profesor John Weisz, to światowej sławy psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, badacz i terapeuta: https://weiszlab.fas.harvard.edu/biography-0 Jenny Weisz, to adwokat specjalizująca się w ochronie praw dzieci krzywdzonych. John i Jenny Weisz odwiedzili w Warszawie Stowarzyszenie Ukraiński Dom https://ukrainskidom.pl/  i prowadzoną przez nie Szkołę Ukraińską https://www.vshkolu.edu.pl/ dla nowo przybyłych dzieci. Kateryna Pryshchepa przedstawiła też sytuację dzieci uchodźców w polskich szkołach. John i Jenny Weisz odwiedzili 2 czerwca Lublin, gdzie prof. John Weisz wygłosił w Wyższej szkole Ekonomii i Innowacji (WSEI) wykład p.t. "Five Keys to Good Mental Health for Children and Adolescents" (Pięć filarów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży). John i Jenny spotkali się z terapeutami Centrum Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i szkół, psychologami i studentami WSEI oraz kadrą Urzędu Gminy Firlej i Ośrodka dla Uchodźców, wolontariuszami i uchodźcami, którymi opiekuje się Caritas i Urząd Gminy w Firleju, gdzie spotkanie koordynowała i wspierała Małgosia Onuszkiewicz-Zwolak, a zorganizowała Paulina Tarnowska.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.