Projekt z dotacji Fundacji ORLEN - pomoc dla imigrantów z Ukrainy

Projekt z dotacji Fundacji ORLEN - pomoc dla imigrantów z Ukrainy


Fundacja "Masz Szansę" dzięki dotacji z Fundacji ORLEN realizuje od 15 czerwca 2022 roku projekt "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla uchodźców z Ukrainy". Projekt obejmuje przeprowadzenie dla uchodźców psychoterapii w języku ukraińskim oraz przeszkolenie grupy wychowawców i wolontariuszy pracujących z dziećmi z Ukrainy w zakresie wsparcia psychologicznego. Pomoc psychologiczna i psychoterapia jest bezpłatna, prowadzona przez doświadczoną, ukraińską psycholog, podlega superwizji i jest realizowana w formie online, jak i stacjonarnie w Lublinie.
Szkolenie dla wychowawców obejmuje 2 dni zajęć, wspartych materiałami edukacyjnymi. Materiały edukacyjne zostaną też zamieszczone na stronie profilaktycy.pl


Фундація «Masz Szansę» завдяки гранту від Фундації ORLEN з 15 червня 2022 року реалізує проєкт «Психологічна та психотерапевтична допомога біженцям з України». Проект передбачає проведення психотерапії для біженців українською мовою та навчання групи педагогів та волонтерів, які працюють з дітьми з України, у сфері психологічної підтримки. Психотерапія безкоштовна, проводиться досвідченим, висококваліфікованим українським терапевтом, підлягає супервізії та здійснюється онлайн та стаціонарно у Варшаві. Тренінг для вихователів охоплює 2 дні занять, супроводжується навчальними матеріалами. Навчальні матеріали також будуть розміщені на сайті profilaktycy.pl

Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN. Umowa grantowa nr 389/XI/2022


Фінансується Фондом ORLEN. Грантова угода № 389 / XI / 2022

Fundacja "Masz Szansę"  


Psycholog po ukraińsku - kontakt:

Український психолог - контакт:


Image

ORLEN

Image
Image
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.