Książka "Profilaktyka w szkole"

Książka przedstawia podsumowanie najważniejszych rezultatów badań przeprowadzonych w projekcie "System Profilaktyki w Polsce" zrealizowanym przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016-2018. Badania dotyczące potrzeb profilaktycznych w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych, problemów przemocy i cyberprzemocy oraz ewaluacji stosowanych form działań profilaktycznych przeprowadzono w całym kraju, wśród uczniów, ich nauczycieli i rodziców w kilkuset szkołach oraz w gronie specjalistów do spraw profilaktyki i kadry kierowniczej placówek oświatowych. Zespół autorów postawił sobie za zadanie przybliżenie Czytelnikom współczesnych punktów widzenia na profilaktykę, weryfikację wyników wykonanych badań oraz wypracowanie rekomendacji zmierzających do udoskonalenia systemu profilaktyki. Odnotowano w badaniach między innymi wzrost częstości stosowania substancji psychoaktywnych od ok. 10 roku życia. W tym wieku występuje pierwszy wyraźny skok częstości sięgania po używki. Koniec szkoły podstawowej i przejście do kolejnego etapu edukacji, to początek stosowania substancji psychoaktywnych na szeroką skalę. Zjawisko narasta szybko wraz z wiekiem uczniów, dlatego należy wyprzedzić używanie substancji w celach pozornie adaptacyjnych. Zmiany funkcjonowania osób badanych w trakcie roku między pierwszym a drugim pomiarem zależą od rodzaju i form działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Rekomendacje przedstawione w ostatniej części książki wskazują kierunki pracy profilaktycznej, która może być skutecznym remedium na odnotowane zagrożenia. Autorzy przedstawiają swój punkt widzenia na zagadnienia omawiane w publikacji i prezentują sugestie dotyczące dalszych działań badawczych i praktycznych.

Porzak, R. (red.) (2019). Profilaktyka w szkole. Lublin: Fundacja "Masz Szansę".

Czytaj lub pobierz jako pdf

Czytaj lub pobierz jako e-papier (epub)

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.