Pierwszy panel ekspercki - Poznań 25.11.2016

Pierwsze spotkanie eksperckie w ramach projektu „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce” miało miejsce 25 listopada 2016 roku w Poznaniu. W panelu uczestniczyło trzynastu ekspertów. Poniżej przedstawiono rekomendacje etapowe podsumowujące spotkanie.

Zespół ekspertów zewnętrznych (UAM w Poznaniu):

 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,
 • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik,
 • Prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska,
 • Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
 • Dr Ewa Karmolińska-Jagodzik

Zespół ekspertów wewnętrznych:

 • prof. dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski, IPiN w Warszaweie
 • dr Jakub Kołodziejczyk, UJ w Krakowie
 • prof. dr hab. Antoni Jeżowski, PWSZ w Głogowie
 • mgr Tomasz Kowalewicz, Fundacji „Praesterno” 
 • dr Robert Porzak, Fundacja „Masz szansę” 
 • dr Grzegorz Kata, Fundacja „Masz szansę” 
 • dr Wiesław Poleszak, Fundacja Masz szasnę – Koordynator projektu 

 

Rekomendacje

Podsumowaniem dyskusji są rekomendowane kierunki działań w obszarach: społeczno-kulturowym, administracyjno-prawnym, finasowaniu profilaktyki oraz realizacji działań w szkole:

• w związku z rolą i znaczeniem cech osobowościowych i kompetencji interpersonalnych realizatorów profilaktyki w szkole diagnoza winna obejmować oczekiwania uczniów co do realizatora profilaktyki 

• w związku z tym, że profilaktyka nie jest obecnie zintegrowana z codziennymi aktywnościami szkoły pojawia się pytanie czy powinna być realizowana przez nauczycieli/szkolnych specjalistów  – o ile nauczyciele zaczną być rozliczani ze skuteczności działań profilaktycznych, czy też raczej w większości przez zewnętrznych ekspertów

• integracja treści profilaktycznych w codzienną praktykę działania szkoły – połączenie profilaktyki z wychowaniem i nauczaniem w sposób, który jednoznacznie wskaże konieczność prowadzenia działań profilaktycznych – rozważanie możliwości włączenia treści z zakresu profilaktyki w podstawę programową 

• w związku z oporem nauczycieli przed realizowaniem działań profilaktycznych diagnoza powinna obejmować zapotrzebowanie nauczycieli na wsparcie ich kompetencji osobistych 

• w związku ze zróżnicowaniem działań profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych szkołach diagnoza powinna dawać możliwość porównywania wyników i ich odnoszenia do danych z bazy programów rekomendowanych oraz zweryfikować znajomość i skalę stosowania bazy programów rekomendowanych (zmiana mechanizmu doboru realizatorów profilaktyki, działań profilaktycznych, czy profilaktyka prowadzona w oparciu o potrzeby) 

• w związku z niewielkim wykorzystaniem bazy programów rekomendowanych diagnoza powinna zweryfikować potrzebę i formy modyfikacji procesu włączania programów profilaktycznych do bazy programów rekomendowanych oraz sposoby zwiększenia jej przydatności dla decydentów, autorów i realizatorów profilaktyki, jak i dla odbiorców bezpośrednich działań profilaktycznych 

• w związku ze zróżnicowaną skutecznością korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę diagnoza powinna dawać możliwość oceny znajomości źródeł finansowania i możliwości szkoły ubiegania się o dane środki (ocena mechanizmów finansowania profilaktyki w szkole, systematyczności planowania wydatków, źródeł; modeli wydatkowania środków na profilaktykę w gminach)

• diagnoza powinna również dawać możliwość oceny procesu przygotowywania szkół do wprowadzenia modelu social-emocional learning, kształtowania kompetencji miękkich 

• elementem diagnozy powinna być również ocena systemu kontroli jakości działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach 

• w związku z powszechnością podejścia skoncentrowanego na deficytach i trudnościach diagnoza powinna dawać możliwość oceny rozwoju poszczególnych pozytywnych kompetencji uczniów i całej społeczności danej szkoły

• ważnym obszarem diagnozy powinno być również zidentyfikowanie miejsca szkoły w profilaktyce (dotychczas wyznaczone szkolnym programem profilaktyki); analizy rozporządzeń i zmian w nich zachodzących na przestrzeni lat.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.