Schemat badań prowadzonych w projekcie

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali

 

Obszary diagnozy

 • Aktualnie istniejące i pożądane uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne profilaktyki w Polsce
 • Potrzeby profilaktyczne, skuteczność osiągania celów profilaktycznych i jakość procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na: dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych różnych typów 
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza rola uczestników społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych

 

Grupy działań w projekcie

 • Praca koncepcyjna i rekomendacyjna zespołu eksperckiego (model Delphi) 
 • Dwuetapowa, wielowymiarowa, ogólnopolska diagnoza – PreTest – PostTest (badania podłużne)
 • Ewaluacja działań profilaktycznych i ich środowiskowych uwarunkowań 

 

Zmienne objęte pomiarem i ich operacjonalizacja (wiodące)

 • Niezależne: 
  • Przejawy konstruktywnego funkcjonowania uczniów, rodziców i nauczycieli: jakość i ilość postaw i zachowań prozdrowotnych
  • Dyspozycje uczniów do samoregulacji, zaufanie do siebie, koherencja i nadzieja na sukces
  • Środowiskowy model profilaktyki szkolnej - relacja potrzeb profilaktycznych do ilości i jakości realizowanych w danej szkole działań profilaktycznych. Wyodrębnione modele:
   • zaniedbywanie profilaktyki pomimo wysokich potrzeb
   • Skoncentrowanie na ilości działań, ale nie wysokich standardach
   • zorientowanie na wysoką jakość kosztem ilości
   • maksymalizacja ilość i jakość profilaktyki 
 • Zależne:
  • Jakość i ilość postaw i zachowań ryzykownych uczniów:
   • Palenie tytoniu
   • Picie alkoholu
   • Stosowanie nielegalnych substancji psychoaktywnych
   • Stosowanie agresji i przemocy, cyberprzepmocy

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.