AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

Planowane analizy danych

W szkołach współpracujących w ramach projektu realizowana jest druga tura badań. Środowiska szkolne zaangażowane w roku ubiegłym są badane ponownie.

Przygotowania do drugiej tury badań

W ramach przygotowań do realizacji w środowiskach szkolnych drugiej tury badań diagnostycznych przeprowadzono szereg działań:

Druga tura diagnozy

Z początkiem marca ruszyła druga edycja badań diagnostycznych w szkołach zaangażowanych w projekt.

Badania w ramach ewaluacji procesu

W ramach działań zaplanowanych na rok 2018 podjęto badania mające na celu określenie bezpośredniej jakości działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.