AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

Konferencja podsumowująca

Wyślij zgłoszenie udziału „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE" Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skaliWarszawa 11 grudzień 2018 Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych...

Konferencja podsumowująca - program

Konferencja podsumowująca - program

Rejestracja zakończona Program międzynarodowej konferencji SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali Fundacja "Masz Szansę" Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, 11 grudzień 2018 Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży...

Conference Flyer

 Click HERE to register „THE SYSTEM OF PROPHYLAXIS IN POLAND" Status and recommendations for increasing the effectiveness and efficiency of planning and implementation of prophylactic programs in micro and macro scale Warsaw, Poland 11.12.2018 The conference is the opportunity to exchange and learn effective methods and best practices in mental health promotion, school prophylaxis and prevention of high-risk behaviors among...

Conference Programe

Conference Programe

 Registration closed The international conference „THE SYSTEM OF PREVENTION IN POLAND" Status and recommendations for increasing the effectiveness and efficiency of planning and implementation of prevention programs in micro and macro scale "You Have a Chance" Foundation Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Warsaw, Poland December 11, 2018 The conference is the opportunity to exchange and learn effective methods and...

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.